Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Illustration av människor som står och krokar arm med varandra.

Vi skapar hälsa tillsammans för framtidens utmaningar

Sverige ställer om till nära vård – en omställning som berör och kommer att göra skillnad för alla Sveriges invånare och hjälpa oss att klara välfärdens utmaningar. I Örebro län ställer kommunerna, regionen och civilsamhället – invånare, medarbetare, chefer och politiker om tillsammans. Omställningen innebär ett mer personcentrerat, sammanhållet, förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt för goda livsvillkor.

I vårt län finns det många exempel på hur vi redan sällt om för en god och nära vård tillsammans. Den här webbsidan är till för att förstå och prata om vad omställningen till nära vård innebär för dig och för din arbetsplats. Sidan ska också inspirera dig att skapa hälsa tillsammans.

Vi ställer om till en mer nära vård – vi skapar hälsa tillsammans.

Bättre hälsa genom hela livet

Örebro län arbetar för att invånare ska kunna ha en god hälsa genom hela livet. Vilka invånare möter du i ditt arbete? Vi har delat upp det för dig så att du kan välja den målgrupp du jobbar med.

Om du klickar på ikonerna hittar du inspiration för hur just du kan vara med och bidra till nära vård.

 

 

Vad är nära vård?

Omställningen till nära vård är en stor nationell utveckling som sker inom hela välfärden.

Varför nära vård?

Att samarbeta över gränser är bra, men varför är det nödvändigt att ställa om och arbeta på nya sätt?

Fyra personer som står i en korridor och  pratar.

Vilka är med i omställningen?

På den här resan är vi flera huvudmän och har var och en vår resa att göra – men vi behöver också samverka genom att vi krokar arm.

Vår gemensamma målbild

I Örebro län har regionen och samtliga tolv kommuner tagit fram en gemensam målbild för riktningen i omställningen till en mer god och nära.

Du som stöttar omställningen

Som hjälp till att leda eller stötta omställningen till en mer god och nära vård finns här verktyg och information.

Så skapar vi hälsa tillsammans

Här hittar du inspiration och exempel på hur vi skapar hälsa tillsammans i Örebro län idag.

Aktuellt

Kvinna som sitter vid datorn

Digital forskningsfrukost med nära vård-snack

Första fredagen varje månad anordnas en digital forskningsfrukost med föreläsning om aktuell forskning som rör omställning nära våd. Det hålls digitalt via Zoom, är kostnadsfritt och pågår mellan klockan 07.30–08.30. Nästa forskningsfrukost är fredagen den 31 mars. Då handlar det om hållbar precisionshälsa. Anmäl dig senast den 30 mars.

Bild på Mats Eriksson.

21 miljoner till forskning för framtidens hälso- och sjukvård

Vi lever allt längre men har för få i arbetsför ålder. För att möta välfärdens stora utmaningar deltar forskare från Region Örebro län i den nya forskarskolan nära vård. Inriktningen på forskarskolan handlar om en mer relationsskapande vård tillsammans med invånarna, hur vi kan arbeta med egenvård och förebygga sjukdomar samt nyttja exempelvis välfärdsteknologier och e-hälsa.

En kvinna sitter på en buss och lyssnar på musik.

Lyssnartips: Nära vård-podden av SKR

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har en podcast om omställningen till nära vård. I den intervjuas olika personer från hela landet och tar upp olika ämnen kring omställningen och nära vård. I avsnitt 60 medverkar Elisabeth Adamsson som är vårdsamordnare på Region Örebro län. I samtalet tar de upp vikten av goda relationer och samordning som skapar trygghet och ett bättre stöd för patienten.

Kvinnlig vårdpersonal hjälper äldre kvinna med rehabiliterings träning.

Så arbetar Region Örebro län och länets kommuner med kompetensförsörjning

För en framgångsrik omställning till god och nära vård i Örebro län finns behov av en gemensam kompetensförsörjningsplan för regionens och kommunernas arbete med vård, hälsa och omsorg. Hösten 2022 beslutades därför en länsgemensam kompetensförsörjningsplan för nära vård.

Kvinnlig omsorgspersonal lastar ut material från bagageluckan.

Ny överenskommelse: Över 6 miljarder till god och nära vård

I januari 2023 berättade SKR att de tillsammans med regeringen slutit en överenskommelse för 2023 gällande god och nära vård. Regeringen avsätter 6 394 miljoner kronor. Överenskommelsen mellan regeringen och SKR för 2023 omfattar fyra utvecklingsområden som alla syftar till att stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården med särskild inriktning på den nära vården.

Yngre kvinna och äldre kvinna går i en korridor.

Ny rapport från SKR: Välfärdens kompetensförsörjning

”Välfärdens kompetensutmaning går att lösa” skriver Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Demografin förändras och de som är över 80 år i befolkningen kommer att öka med nästan 50 procent fram till 2031. Men det sker ingen tillräcklig ökning på personer i arbetsför ålder de kommande tio åren. SKR menar därför att vård och omsorgsverksamheter i kommuner och regioner behöver förändra arbetssätt och ta tillvara och utveckla de befintliga medarbetarna för att minska behoven av fler anställda.

Kontakt

Malin Duckert Ek

Projektledare: Samverkan för god och nära vård

Jan Sundelius

Utvecklingsledare Område nära vård

Illustrerad silhuett över Örebro läns kommuner